Χώρος και Πληθυσμός - Αναλυτικές προσεγγίσεις

Κωδικός προϊόντος: AD118
Αρχική τιμή: 20,00 €
Τιμή για εσας: 18,00 €
Εξοικονομείτε: 2,00 € (10%)

Επιμέλεια: Χάρης Κοκκώσης, Γιάννης Ψυχάρης
ISBN: 960-8029-36-8
Γλώσσα: Ελληνική
Σελίδες: 316
Έτος έκδοσης: 2005

Περιγραφή

Η παρούσα συλλογική έκδοση είναι μία από τις πρώτες προσπάθειες για την κάλυψη ενός σημαντικού κενού στην ελληνική βιβλιογραφία, στο βαθμό που οι μέχρι σήμερα δημοσιεύσεις επικεντρώνονται κυρίως στην εξέταση των δημογραφικών εξελίξεων σε εθνικό επίπεδο και δευτερευόντως εξετάζουν τις χωρικές ανισότητες. Έτσι, στον τομέα αυτό, σε αντίθεση με άλλα επιστημονικά πεδία, η χωρική διάσταση ελάχιστα έχει διερευνηθεί από τους δημογράφους και τους προερχόμενους από συγγενείς τομείς επιστήμονες που έχουν θέσει στο επίκεντρο των ερευνών τους τις πληθυσμιακές εξελίξεις. Η ανάδειξη των γεωγραφικών διαφοροποιήσεων, εκτός του επιστημονικού και ερευνητικού ενδιαφέροντος που παρουσιάζει, είναι απαραίτητη και για το σχεδιασμό της οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής σε περιφερειακό επίπεδο και τη λήψη αποφάσεων σε κρίσιμα θέματα (παιδεία, υγεία, πρόνοια κ.λπ.). Ο τόμος αυτός περιλαμβάνει τόσο θεωρητικές προσεγγίσεις όσο και πορίσματα ερευνών που διεξάγονται στα ελληνικά πανεπιστημιακά ιδρύματα και άλλα ερευνητικά κέντρα σε συναφή θέματα. Κοινό χαρακτηριστικό των περισσότερων εργασιών είναι η παράλληλη ανάπτυξη-παρουσίαση μεθοδολογικών εργαλείων και διαδρομών που ακολουθούνται και αναπτύσσονται τάχιστα με τη χρήση των Η/Υ από τους Έλληνες ερευνητές για τη διερεύνηση των χωρικών διαστάσεων των κύριων δημογραφικών φαινομένων (γονιμότητας, μετανάστευσης, γαμηλιότητας κ.λπ.). Στη συγγραφή του συνέβαλαν διακεκριμένοι επιστήμονες από διαφορετικούς επιστημονικούς και επαγγελματικούς χώρους.

Ο τόμος αυτός απευθύνεται κυρίως σε ερευνητές και νέους επιστήμονες που διερευνούν τις σχέσεις χώρου-δημογραφίας από διαφορετικές οπτικές γωνίες και με διαφορετικά εργαλεία (γεωγράφοι, δημογράφοι, χωροτάκτες, περιφερειολόγοι κ.ά.), καθώς και σε όλους εκείνους που από επιτελικές θέσεις στην κεντρική διοίκηση και στην Τοπική αυτοδιοίκηση καλούνται να λάβουν αποφάσεις σε τομείς όπου οι πληθυσμιακές εξελίξεις παίζουν καθοριστικό ρόλο.