Μοριακή Γενετική

Κωδικός προϊόντος: AD44
Αρχική τιμή: 20,00 €
Τιμή για εσας: 18,00 €
Εξοικονομείτε: 2,00 € (10%)
Συγγραφέας: Γούναρης Ιωάννης
ISBN: 960-91794-0-1
Σελίδες: 127
Γλώσσα: Ελληνική
Έτος έκδοσης: 2000
Περιγραφή

Μοριακή Γενετική είναι ο επιστημονικός τομέας που εξετάζει τη χημική δομή και τους μοριακούς μηχανισμούς λειτουργίας του γενετικού υλικού των οργανισμών, καθώς και τους μοριακούς μηχανισμούς των αλλαγών που υφίσταται αυτό στη διάρκεια της ζωής του οργανισμού ή διαμέσου της εξέλιξής του από την εμφάνιση της ζωής. Η ταχύτατη αύξηση των γνώσεων στον τομέα αυτό καθιστά αναγκαία την τακτική συστηματική αλληλοσύνδεση και ενσωμάτωσή τους σε μία ολοκληρωμένη θεωρητική ανάπτυξη του θέματος, ώστε να είναι ευκόλως καταληπτές.

Η επίτευξη της ολοκληρωμένης παρουσίασης της επιστήμης αυτής επιχειρείται στο βιβλίο αυτό με διασύνδεση νέων και παλαιότερων πειραματικών δεδομένων, με τρόπο ώστε να δεικνύουν την εξέλιξη της δομής του γενετικού υλικού, των μηχανισμών λειτουργίας και μεταβολών του από την πρώτη εμφάνισή του. Το πλεονέκτημα του τρόπου αυτού ανάπτυξης του θέματος είναι η ευκολότερη κατανόησή του και νοητική αποτύπωση, λόγω της στενής διασύνδεσης των δεδομένων, καθώς και η αποκάλυψη νέων τρόπων επίλυσης βιολογικών προβλημάτων διά της μεθόδου της αναγωγής τους στο γενικό πλαίσιο της εξέλιξης του γενετικού υλικού.

Η κατανόηση του βιβλίου προϋποθέτει καλή γνώση της χημείας και της κυτταρικής βιολογίας. Απευθύνεται σε σπουδαστές ανώτατης εκπαίδευσης βιολογικών, βιοχημικών, γεωπονικών, ιατρικών, χημικών κατευθύνσεων και γενικώς επιστημών που απαιτούν γνώση της μοριακής γενετικής, καθώς και σε διδακτικό προσωπικό ανωτέρας εκπαίδευσης.