ΒΙΒΛΙΑ

Η πολεοδομία στην Ελλάδα από το 1949 έως το 1974

Επιμέλεια: Αλέξης Δέφνερ, Φίλιππος Λουκίσσας, Μανόλης Μαρμαράς, Σάββας Τσιλένης, Βίλμα...

Τιμή για εσας: 15,00 € 13,50 €

Marketing και Branding Τόπου

Επιμελητές: Αλέξιος Δέφνερ, Νικόλας...

Τιμή για εσας: 25,00 € 22,50 €

Χώρος και Πληθυσμός - Αναλυτικές προσεγγίσεις

Επιμέλεια: Χάρης Κοκκώσης, Γιάννης...

Τιμή για εσας: 20,00 € 18,00 €

Στοιχεία δημογραφίας

Συγγραφέας: Βύρων...

Τιμή για εσας: 25,00 € 22,50 €

Restructuring and Development in Southeastern Europe

Συγγραφέας: Angelos Kotios, George...

Τιμή για εσας: 15,00 € 13,50 €

Πληθοδομές - Multidomes

Το Πλήθος, τα Κοινά και η Αρχιτεκτονική Multitude, Commons and...

Τιμή για εσας: 25,00 € 22,50 €

<< 4 | 5 | 6 | 7 | 8 >>